LissEtt
Supporter
Överhogdal, Hog Valley

 Gudrun 
 073-805 09 74 


Kawasaki EN 500 -03.


LissEtt som mycket ung biker.