Lasse
Supporter
Ytterhogdal, Hog Valley


På scenen i klubbhuset.


Barnbarn med på jobbet.