TT
Prospect
Överhogdal, Hog Valley (och Huddinge, Uppland).

Åker på en Honda 125:a från 1982.

Hojbild kommer snart!