Kortegekörning

Utskrift!

Regler vid körning i kortege.

 1.      För alla körningar skall en frontman (Road Captain) och en köman (Tail Gunner) utses.

 2.      Det förutsätts att alla har full tank vid starten och om någon behöver tanka under resans gång skall
          frontmannen informeras snarast.

 3.      Frontmannen informerar innan körningen om färdplanen.

 4.      Frontmannen kör alltid först och kömannen alltid sist, båda liggande till vänster i filen, alternativt
          position för kömannen är mitt i filen.

 5.      Kör i en så tät formation som möjligt i ett zig-zag-mönster med första mc till vänster i filen. Släpp
          inte av utrymmet fram till nästa hoj, detta för att undvika kraftiga gaspådrag och ojämn körning för
          att ”hinna i fatt”. Kör ej i bredd, det är förbjudet, respektera den framförvarande hojens ”vingelutrymme”.
          Lämpligt avstånd till framförvarande MC är en till två sekunder. Det motsvarar alltså två till fyra
          sekunder till den MC som ligger rakt framför i zig-zag-mönstret. (Se tabellen nedan som visar vad
          detta innebär i meter vid olika hastigheter.)

 6.      Kör med ”ett öga i backspegeln” hela tiden, håll uppsikt lika mycket bakåt som framåt.

 7.      Om vägen smalnar av upphör zig-zag formationen, alla tar automatiskt eget spår. Detta gäller främst
          smala 70-vägar där vägbredden kan vara runt 3-4 m, när vägen åter blir bredare återgår gruppen till
          zig-zag formationen. Notera hur hojen framför dig kör.

 8.      Inga omkörningar inom gruppen, undantaget är återtagande av position om någon hoj tvingats sakta
          ner eller stoppat. Alla måste bli på sin plats under körningen.

 9.      Mindre erfarna mc-förare bör köra långt fram i kortegen samt i möjligaste mån ligga i höger spår.

10.     Gällande hastighetsbegränsning skall enligt lag följas, dock med hänsyn taget till allas säkerhet 
          avseende omkörande bilister. (Det har noterats att marschhastigheten på 70 och bredare
          90-vägar bör ligga 10 km över då omkörande bilister blir betydligt färre. Detta bedöms dock av
          frontmannen beroende på vägens beskaffenhet.)

11.     Frontmannen styr hastigheten för kortegen och skall undvika kraftiga gaspådrag vid förändring
   av hastighet när så påvisas av skyltar. Generellt skall frontmannen köra så jämnt som möjligt.

12.     Vid omkörning skall frontmannen köra med kraftigt gaspådrag och gruppens medlemmar skall
    följa med, slå inte av gaspådraget för tidigt så att alla i gruppen kan fullfölja omkörningen och så
    att någon av medlemmarna inte blir ”hängande” i vänsterfil längre tid än absolut nödvändigt d.v.s.
    inte får plats mellan sista hoj i kortegen och den bil som varit mål för omkörning.

13.      Kömannen säkrar utrymme för kortegen vid filbyte och vid vissa omkörningar genom att gå ut i
    vänsterfil samtidigt som frontmannen byter fil, detta för att säkra upp utrymmet för den
    framförvarande kortegen i syfte att undvika att bilar kommer in i kortegen.

14.      Försvinner hojen bakom dig, slå av på tempot och stanna om den inte dyker upp. Till slut
    stannar även frontmannen. OBS! stanna på ett sätt så att du inte utgör någon fara för dig själv
    eller andra trafikanter. Stå kvar på din plats. Frontmannen är den som åker tillbaka och
    kontrollerar. Frontmannen är också den som åter startar upp kortegen.

15.      Vid tekniska problem är det kömannen som stannar med den som har problem. Resterande
     del av gruppen fortsätter med frontmannen och stannar vid första lämpliga plats och
     inväntar besked från kömannen.

16.      Om någon lämnar gruppen vid delmål eller paus skall alltid frontmannen informeras innan
     avvikelse sker.

17.      Lämnar man gruppen under körning skall man tydligt markera att bakomvarande skall glida
     förbi och som sist låta kömannen förstå att man lämnar gruppen.

18.      Om bil lyckas tränga sig in i kortegen skall gruppen iakttaga stor försiktighet och inte
     omedelbart kasta sig ut i krypkörfältet då detta fält inte har samma vägskick som den övriga
     vägen det kan dessutom ligga både bildelar och annat i krypkörfältet som kan förorsaka en
     olycka. Behåll formationen och låt bilisten avvakta tills ny möjlighet till omkörning för bilisten ges.

19.      Upprepa handsignaler framifrån från frontmannen till kömannen. Om handsignal om bensinbehov
     kommer bakifrån skall detta upprepas framåt. En kort signal med tutan kan användas för att
     påkalla uppmärksamhet från den framför.

20.      Parkering vid stopp sker samlat och med snygg uppställning/parkering på led sida vid sida
     i formationsordning.

Handsignaler

1.      Stopp eller sakta ner:
   Stopp, lyft vänster hand handflatan framåt. Sakta ner vinka upp/ner med handflatan vänd nedåt.

2.      Behöver tanka:
  
Vänster hand, peka på tanken.

3.      Din blinker är på:
   Vänster hand, växelvis knuten och öppen hand.

4.      Behöver stanna:
 
        Vänster hand vinka upp/ner med handflatan vänd nedåt (punkt 1).

Ljudsignal
Upprepade långa ljudsignaler, olycka har inträffat, stoppa kortegen.

Utskrift!
Kräver programmet Adobe Reader, som kan laddas hem gratis här!