Märken

Beteckningar på klubbvästarna:

Founder = Grundare av klubben
Member = Fullvärdig medlem
Prospect = Vill bli Member
Supporter = Stödmedlem

President = Ordförande
V. President = Vice Ordförande
Secretary = Sekreterare
Treasurer = Kassör
Board mbr = Styrelseledamot
Webmaster = Adm. hemsida

 

   
 

 

Backpatch (Ryggmärke) för mörk bakgrund.
Får endast användas av klubbens Members (Fullvärdiga medlemmar).
Klicka på bilden för full storlek!

 

 

 

               

Backpatch (Ryggmärke) för ljus bakgrund.
Får endast användas av klubbens Members (Fullvärdiga medlemmar).
Klicka på bilden för full storlek!

 

 

 

 

Frontpatch för Members, Prospects
och Supporters, för mörk bakgrund.
Används av alla medlemskategorier, dock ej som ryggmärke.
Klicka på bilden för full storlek!

 

 

 

               

Frontpatch för Members, Prospects
och Supporters, för ljus bakgrund.
Används av alla medlemskategorier, dock ej som ryggmärke.
Klicka på bilden för full storlek!

 

 

 

 

Härjedalsmärke för Members, Prospects
och Supporters, för mörk bakgrund.
Används av alla medlemskategorier och placeras under backpatch
(ryggmärke) eller frontpatch. För dem som inte får använda ryggmärke
placeras detta märke längst ner på ryggen på väst, jacka eller liknande.

 

 

 

               

Härjedalsmärke för Members, Prospects
och Supporters, för ljus bakgrund.
Används av alla medlemskategorier och placeras under backpatch
(ryggmärke) eller frontpatch. För dem som inte får använda ryggmärke
placeras detta märke längst ner på ryggen på väst, jacka eller liknande.

 

 

 

               

Ännu ett kännetecken för klubbens alla medlemmar
är att vi kör med helgul snusnäsduk / halsduk.

 


Vi kör också med en gul vimpel bakpå cykeln för att vi ska kunna
urskilja våra egna när vi är på större hojarrangemang.