Hog Valley MC är ansluten till riksorganisationen Sveriges
MotorCyklister (SMC). Mer om SMC finns här!

Och Jämtlands SMC-distrikt återfinns här!

Vi ser gärna att alla i vår klubb är medlemmar i SMC.
Anmäl dig
här!
(Ange att du är medlem i Hog Valley MC för att erhålla rabatt.)