Vår hemsida fungerar bäst i Internet Explorer. Det går även bra i andra webbläsare, typ Google Crome, Fireeox eller liknande, men där är det inte helt säkert att alla funktioner stöds. Det gör att hemsidan kan se lite konstig ut eller att allt inte visas som det ska. Meddela gärna om du har problem, till webmaster@hvmc.se.