Stort tack till alla härliga bikers, från Göteborg i söder till Vilhelmina
i norr, som besökte oss och gjorde träffen så trevlig!
Välkommen åter nästa år, 2018-06-28--07-01! Då är det 10-årsjubileum!