2011-03-19
Skotersafari, middag och fest.

Skotersafari.
Närmare 10 mil skoteråkning i vackert väder och gott om snö. Vi var runt 35 stycken, på 23
skotrar, som gjorde den härliga turen. Lunch intogs vid Holmvallen i form av goda kolbullar.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

God middag på Överhogdals Forngård.

   

   

   

   

   

   

 

Härligt rolig fest i klubbhuset.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Foto: Sören Nyhammar och El Lobo.