2017-07-08
Traktorpulling i Ljusdal.Christer Byström, härstammande från Stensån, med sin Volvo BM.

Flying Swede tog hojen till Ljusdal för att kolla in muskeltraktorerna.
Många hogdalingar fanns på plats och bikers från när och fjärran.

Foto: Flying Swede.