2017-08-01
Medlemsmöte.


   

Vi träffades hemma hos Flying Swede och Gabby för detta möte. Slutsummering
av Härjedalsträffen, ekonomin, genomförda och kommande aktiviteter, klubbhuset
m.m. fanns med på dagordningen. Tack för gott fika!

   

   

   

   

   

   

Foto: El Lobo.