2017-08-27
Eldplatsen klar.


 
Med en skylt på plats är nu taket över eldplatsen att beteckna som klart.
 

Foto: El Lobo.