2017-11-30
JHMC-träff Östersund.

Representanter för SMC, Templar Knights MC, Östersunds MCK,
Jämtvingarna, Harley Owners Group och Hog Valley MC träffades
i Harley House i Östersund för att snacka om årets genomförda
aktiviteter och vilka erfarenheter vi kan ta med oss till nästa år.
Vid nästa möte, som hålls 2018-01-30, påbörjas planering av
samarbete och marknadsföring av sommarens arrangemang.

Tyvärr inga foton.