2017-12-16
Medlemsmöte.

Medlemsmöte, på Bygdegården, med planering
inför kommande aktiviteter m.m.

Foto: El Lobo.