2018-05-05
Medlemsmöte och arbetsdag vid klubbhuset.   

Möte med planering m.m. inför Härjedalsträffen följt av arbetsdag i och kring
klubbhuset. Nu finns det fler sängplatser och mer bord i baren... Utrensning av
överflödiga möbler, städning och indragning vatten till nya köket.

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
               
 
   
 
   
 
Foto: El Lobo.