2018-05-29
JHMC-klubbar i Överhogdal.

 

Representanter för SMC, Östersunds MCK, Templar Knights MC, JemtWingarna,
Harley Owners Group och Hog Valley MC träffades i HVMC:s klubbhus i
Överhogdal för diskussion och planering.

   

   

   

   

   

   

Foto: El Lobo.