2018-06-15
Hojrock i Västervik.


 

Västervik kör Hojrock, även i år, med många bra artister och
naturligtvis mycket att titta på. Mer från Hojrock, på Facebook!

 

   

 

   

 

   

 

 

Foto: MacLID.